– KRAJEM PERLEŤÁŘŮ 2022

Zdavíme všechny příznivce a oznamujeme že soutěž KRAJEM PERLEŤÁŘŮ se bude konat v sobotu 17. září 2022.
Bližší informace budou upřesněny.